Shawwaal

1    Shawaal :

2   Shawaal :

5    Shawaal :

9    Shawaal :

13   Shawaal :

14   Shawaal :

18   Shawaal :

20  Shawaal :

Hazrath Imam Fakhruddin Raazi R.A 

Hazrath Shah Goolam Hafiz Soofie R.A 

Hazrath Khwaja Usman Harooni R.A 

Hazrath Owaise Qarni R.A 

Hazrath Shah Imam Abdul Karim Qadi Habibi R.A

Hazrath Ameer Hamza R.A 

Hazrath Khwaja Huzaifa Mir Ashi R.A 

Hazrath Ameer Khusroo R.A 

Hazrath Sayadah Ruqayah R.A